Galeria de fotos

\\\

Photograph and description courtesy of Manx National Heritage

Fermall d\'or i òpal dissenyat per Archibald Knox, 1900-1904

Photograph and description courtesy of Manx National Heritage

Tinter d\'estany polit amb decoració esmaltada dissenyat per Archibald Knox per a Liberty & Co, ca. 1905
Caixa cimbrica de plata i esmalt verd groc atribuïda a Archibald Knox, 1900

Caixa de plata i esmalt groc verdós de Liberty & Co. Possiblement una caixa per a galetes.  El disseny s\'atribueix
a Archibald Knox, Birmingham 1900. La tapa té doble frontissa i inserit de perles blíster. Es tracta d\'una de les dues
úniques peces esmaltades conegudes d\'aquest disseny, l\'altra es troba al Victoria and Albert Museum exposada a la
galeria de plata ref M.25-1972. Un exemple excepcional que il·lustra un dels primers dissenys celtes modernistes de Knox.

Photograph and description courtesy of The Peartree Collection.

Més imatges

Informació turística

www.archibaldknoxforum.com