Galeria de fotos

Francisco Porrata Doria, 1931. Porrata Doria, 1931. Hotel Fox Delicias, vista parcial de la façana

© Desconegut

Blas Silva Boucher, 1911. Casa Salazar. Detall de la façana

© Desconegut

Blas Silva Boucher, 1914. Casa Azul

© Colección del Museo de la Historia de Ponce

Agustin Camilo Gonzalez, 1922. Casino de Ponce

© Desconegut

Més imatges

Informació turística

tel.:+1 787 841 8044
turponce@coqui.net
www.visitponce.com