Galeria de fotos

Detall de barana d'escala al Gran Hotel de Lluís Domènech

© Ajuntament de Palma

Gaspar Bennàssar, 1908. Magatzems El Águila

© Ajuntament de Palma

Francesc Roca i Guillem Reyes, 1908-1911. Can Casasayas, balcons

© Ajuntament de Palma

Francesc Roca i Guillem Reyes, 1908-1911. Can Casasayas, detall de la façana

© Ajuntament de Palma

Més imatges