Photo Gallery

Architect Fyodor Schechtel. Ryabushinsky House, 1900-1902

© Andrei Orekhov

Former El Dorado Restaurant, 1908-1909. Original project by L.N.Kekushev. Architect N.D.Polikarpov

© Andrei Orekhov

Restored dacha at the Skandinavia Country Club, Sestroretsk

© Peter Nasmyth

F. O. Shekhtel, 1902. Ryabushinsky House

© Moscow Heritage Committee

More images

Tourist information

tel.:+7 495 232 5657
info@moscow-city.ru
www.moscow-city.ru